HISTORIA

                                  Prvého zombie videli stávať z hrobu v egypte a potom aj v New Yorku , v Prahe , v Bratislave

                                                  ale hlavne v Benátkach . Ľˇudia si mysleli  že pochádzajú z pangeay asi 5 miliard tisíc rokmi pred

                                                  našim letopočtom . Náš svet sa im zdal divný ale potom sa začlenili do kolektívu , a vyzerajú ako

                                                  my s malými  nepatrnými zmenami . Máte k možnosti túto triednu fotografiu .

                                                 Naozaj sú ako my , aj sa tak obliekajú . Keby som bola žena tok si ho vezmem

                                                 za muža , lebo je veľmi nádherný .