ˇ                                                                                  KOnTAKt

       

                                      S   Svoje pripomienky posielajte na zombie@pobox.sk

                                            tel. číslo 0910555123

                                           Sídlime v ZŠ Trebišovská 10 Košice