O MNE

a     

                                                     Mám 12 rokov  a chodím do základnej školy ZŠ Trebišovská 10 do 6c triedy. Mám tam super kamarátov

                                                      ako napríklad Rada a toto je jeho fotografia.

                                                                                                                             

                                                     A toto je moja fotografia.